peuteropvang

CKO de Ark huurt het speellokaal in onze school en verzorgt daar peuteropvang.

CKO de Ark, https://ckodeark.info/locatie/peuteropvang-benschop/†, peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) vangt kinderen op vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. De kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling, zodat ze een zo goed mogelijke start kunnen maken op de basisschool. De peuteropvang zit in de school. Op de peuteropvang zijn alle kinderen welkom!

Uk & Puk
Op de peuteropvang wordt gewerkt met Uk & Puk, een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). De kinderen beleven tijdens de opvang allerlei "avonturen" met Puk naar aanleiding van de vaste thema's, die dichtbij de kinderen staan en hen aanspreken. Het vergroot de woordenschat en helpt de kinderen tot samen leren spelen. †Deze thema's zijn onder andere: Wat heb je aan vandaag; Dit ben ik; Regen:† Hatsjoe en Ik en mijn familie. De thema's hebben een vaste structuur met bepaalde doelen, bijvoorbeeld het leren van bepaalde woorden, voorlezen, liedjes zingen, knutselen en buitenspelen. †Ouders besteden hier thuis ook aandacht aan, hierdoor wordt de ontwikkeling en de taal van de kinderen enorm gestimuleerd. De kinderen worden gevolgd met een kind-volgsysteem dat uitmondt in een overdrachtsformulier dat met het kind meegaat naar de basisschool.

Inschrijving:
Alle kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar zijn welkom. Ouders geven bij de inschrijving https://ckodeark.info/inschrijven/peuteropvang-lopik/† †aan of zij in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente krijgen (vve)

De kinderopvangtoeslag is voor ouders die werken, studeren, of een inburgeringscursus volgen (zie www.toeslagen.nl ) De belastingdienst zal een gedeelte van de kosten naar ouders overmaken waardoor zij, naar inkomen, een eigen bijdrage betalen. Op onze site vindt u de rekentool waarmee u zelf uw nettobijdrage kunt berekenen. https://ckodeark.info/tarievenlijsten/rekentool/

Om in aanmerking te komen voor een VVE indicatie zal het consultatiebureau een verwijzing afgeven voor de VVE peuteropvang aan de hand van vastgestelde regels. Deze indicatie heeft over het algemeen te maken de taalontwikkeling van het kind. Het kan ook zijn dat de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang aangeven dat een peuter in aanmerking zou kunnen komen voor de VVE indicatie. Dan wordt dit besproken met de ouders. Via een consult op het consultatiebureau zal gekeken worden of dit inderdaad aan de orde is. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor VVE indicatie, zal uw peuter voor 4 dagdelen op de peuteropvang komen. De gemeente zal 2 van de 4 dagdelen vergoeden door middel van een subsidie, de overige dagdelen zijn voor uw eigen rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage (voor de 2 dagdelen)† is afhankelijk van uw persoonlijk inkomen en of u voor deze uren in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Ook dit kunt u berekenen op onze site https://ckodeark.info/tarievenlijsten/rekentool/

Kalender

16 oktober 2021
Herfstvakantie
25 december 2021
Kerstvakantie
26 februari 2022
Voorjaarsvakantie
Meer Kalender