Medezeggenschapsraad

De taak van de MR bestaat uit meedenken met het bestuur, het toetsen van besluiten van de directie betreffende bepaalde zaken zoals het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.
Ook is de MR betrokken bij sollicitatieprocedures.
Verder is de MR mede verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.
De MR van onze school bestaat maximaal uit zes personen, de helft uit vertegenwoordigers van de ouders en de helft uit vertegenwoordigers van het schoolteam. Vanuit de MR-leden van alle scholen van de SPCOL is de GMR samengesteld.
Namens de ouders
Dhr. Kees van Woudenbergh
Dhr. Meindert Lodewijks (Afgevaardigde GMR)
Namens het schoolteam
juf Klarinda Vroege
Juf Gonnelies van Santen (afgevaardigde GMR)

Kalender

16 oktober 2021
Herfstvakantie
25 december 2021
Kerstvakantie
26 februari 2022
Voorjaarsvakantie
Meer Kalender